Geir Haalands hjemmeside


Sitater

11.03.2003, 14:34
DU BEHØVER IKKE Å FRYKTE!

"Egoet taler i fordømmelse, og Helligånden vender dets beslutning
om, mye på samme måte som en høyere rettsinnstans har makt til å
endre en lavere retts- beslutning i denne verden.
Egoets beslutning er alltid feil, fordi de er basert på den
feiltagelse, som de ble truffet for å opprettholde.
Intet egoet oppfatter fortolkes korrekt.
Ikke bare siterer egoet Skriftene ut fra sitt eget formål,
men det fortolker endog Skriftene som bekreftelse
på seg selv......"

"DU BEHØVER IKKE FRYKTE AT HØYSTERETT VIL FORDØMME DEG.
Den vil bare frafalde saken imot deg.
Det kan ikke være noen sak imot et Guds barn, og ethvert
vitnespyrd om skyld i Guds skapninger bærer falsk vitnespyrd
imot Gud selv. Appeller med glede alt hva du tror på til
Guds Høysterett, fordi den taler for Ham, og taler derfor
sant. Den vil frafalle saken imot deg, uansett hvor omhyggelig
du har tilrettelagt den. Saken vil muligvis være idiotsikker,
men den er ikke Gudsikker. Helligånden vil ikke høre den,
fordi Han kun kan vitne sant. Hans dom vil alltid være
"ditt er Himmelrike", fordi Han ble gitt til deg, for å
minne deg om hva du er."
ACIM side 86 og 87 i tekstbok.

"...Når du tilbringer en dag i takknemmelighet nu,vil du føye
fordelen ved en del forståelse til det faktiske omfang av alle
de fremskritt du har gjort; av de gaver du har mottatt. Vær glad
i dag i kjærlig takknemmelighet over at din Fader ikke har
overlatt deg til deg selv, eller latt deg vandre alene i mørket...

"...Uttrykk din takk fordi Han ikke har forlatt deg, og fordi
Hans kjærlighet for evig vil bli ved med å skinne på deg,
i evighet uten forandring. Uttrykk også din takk for at du er
uforanderlig.....Vær takknemmelig over at du er frelst. Vær glad
for at du har en funksjon å oppfylle i frelsen....."
ACIM leksjon 123


07.03.2003, 12:40
TilGIVELSE tilbyr ALT hva jeg ønsker.

Hva kan du ønske deg som tilgivelse ikke kan gi? Ønsker du fred?
TILGIVELSE tilbyr det. Ønsker du glede, et fredelig sinn, å være sikker på ditt mål, og en følelse av verdi og skjønnhet, som
transenderer verden? Ønsker du omsorg og trygghet,og alltid
en beskyttelsens varme? Ønsker du en stillhet som ikke kan
forstyrres, en venlighet som aldri kan såres, et dypt,
vedvarende velvære, og en hvile så fullkommen
at den aldri kan forstyrres?

ALT dette tilbyr TILGIVELSE deg, og mere til.
den tindrer for dine øyne når du vokner, og gir deg glede,
som du kan møte dagen med. Den glatter ut din panne mens du
sover, og hviler på dine øyelokk, så du ingen drømmer ser om frykt
og ondskap, ondsinn og angrep.
Og når du vokner igjen tilbyr den deg ennu en dag med glede
og fred.
ALT dette tilbyr TILGIVELSE deg,og mere til.....


HVA ER TILGIVELSE?

TILGIVELSE forstår, at det du trodde din bror gjorde imot deg
ikke har skjedd.
DEN unnskylder ikke synder og gjør dem virkelige. DEN ser at der ingen synd var.
Og med den synsmåte tilgives alle dine synder.
Hva er synd, annet enn en falsk ide om Guds Sønn(=menneskene).
TILGIVELSE ser bare dens falskhet, og oppgir den derfor.
Det som nå er fri til å avløse den er Guds Vilje.

En utilgivene tanke,er en tanke som feller en dom den
ikke vil sette spørsmålstegn ved, selv om den ikke er sann.
Sinnet er lukket og vil ikke være fritt.....

En utilgiven tanke gjør mange ting. Den forfølger sitt mål
med barbariske handlinger, imens den fordreier og velter det
omkuld, som den ser som en hindring på den vei den har valgt.
Formålet med den er fordreining, likesom det er midlet til
å nå det. Den iverksetter sine rasende forsøk på å smadre
Virkeligheten, ganske hensynsløs overfor alt som synes å
fremby en motsetning til dens synsmåte
TILGIVELSE på sin side er stille,og gjør rolig intet.
Den krenker intet aspekt av Virkeligheten eller prøver på å
fordreie den til fremtredelsesformer den kan like.
Den ser bare, og venter, og dømmer ikke.
Den som ikke vil tilgi må nødvendigvis dømme for han må
rettferdiggjøre at han nekter å tilgi.
Men den som ønsker å tilgi seg selv, må lære å motta sannheten
nøyaktig som den er.

Gjør derfor intet, og la TILGIVELSE vise deg hva du skal gjøre,
igjennom Han Som er din Fører, din Frelser og Beskytter; sterk
i håpet og sikker på din grunnleggende suksess.
Han har tilgitt deg allerede, for det er Hans (Jesus/Helligånden)
funksjon, som er gitt han av Gud.
Nu må du dele Hans funksjon,og tilgi den Han har frelst......
ACIM-side 217 og 401 i arb.bok.


24.01.2003, 15:57
"In you is all of heaven. Every leaf that falls is given life in you. Each bird that ever sang will sing again in you.
And every flower that ever bloomed has saved its perfume and its holiness for you."

"Forgiveness is the great release from time. It is the key to learning that the past is over."

"The miracle is possible when cause and concequence are brought together, not kept separate."

"The miracle but shows the past is gone, and what has truly gone has no effects."

"The journey to God is merely the reawakening of the knowledge of where you are forever. It is a journey withouth distance to a goul that has never changed."
ACIM


20.01.2003, 11:26
"Nothing real can be threatened.
Nothing unreal exists.
Herein lies the peace of God"
ACIMDu er nummer 1 som har besøkt meg siden 17.01.03